HSCB Sản phẩm Cookies- Crackers

04/06/2021 17:26 +07 - Lượt xem: 48812

Hồ sơ công bố sản phẩm Cookies

1. HSCB Arita bánh kẹp kem sữa. Xem tại đây

Công văn bố sung nhãn, xem tại đây

2. HSCB Tipo bánh cookies chocochip. Xem tại đây

3. HSCB Gold Daisy. Xem tại đây

4. HSCB Gold dream craker. Xem tại đây

5. HSCB Gorgeous cracker. Xem tại đây

6. HSCB Lộc xuân. Xem tại đây

7. HSCB Omoni cracker. Xem tại đây

8. HSCB Tipo bánh cookies bơ. Xem tại đây

Công văn bổ sung nhãn, xem tại đây

9. HSCB Tipo bánh cookies matcha. Xem tại đây

10. HSCB Tipo cookies. Xem tại đây

11. HSCB Tipo cookies Premium. Xem tại đây

12. HSCB Tipo Fracce cookies. Xem tại đây

13. HSCB Gold Daisy bánh kẹp kem. Xem tại đây

14. HSCB Arita bánh kẹp kem. Xem tại đây

 
Bài xem nhiều