HSCB Sản phẩm Bánh kem xốp

04/06/2021 17:26 +07 - Lượt xem: 44100

Hồ sơ công bố sản phẩm Kexo bánh kem xốp

1. HSCB Tipo bánh kem xốp phô mai. Xem tại đây

2. HSCB Kexo bánh kem xốp sữa. Xem tại đây

3. HSCB Kexo bánh kem xốp hương cốm. Xem tại đây

4. HSCB Kexo bánh kem xốp hương khoai môn. Xem tại đây

CV bổ sung nhãn (1), (2), (3)

5. HSCB Kexo bánh kem xốp tổng hợp. Xem tại đây

6. HSCB Kexo bánh kem xốp hương sôcôla. Xem tại đây

7. HSCB Bánh Tipo kem xốp phô mai. Xem tại đây

 
Bài xem nhiều