Thông báo Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên, thông báo ngày đăng ký cuối cùng và thông báo mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

16/05/2023 10:34 +07 - Lượt xem: 19259

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị trân trọng thông báo việc lập danh sách mời Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị và thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách vào ngày 12/6/2023.

Xem chi tiết tại đây.

 
Bài xem nhiều