Thông báo gửi nhà đầu tư trái phiếu về ngày chốt danh sách nhà đầu tư trái phiếu để làm thủ tục đăng ký lưu ký trái phiếu

23/08/2023 10:33 +07 - Lượt xem: 15960

Kính gửi Quý nhà đầu tư!

Theo Nghị định 65/2022/NĐ-CP, trong thời hạn 03 tháng kể từ khi hệ thống đăng ký lưu ký giao dịch trái phiếu chính thức vận hành, trái phiếu còn dư nợ theo Nghị định 153/2020/NĐ-CP phải đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch theo Nghị định 65/20222/NĐ_CP. Đến nay, Hệ thống đăng ký lưu ký trái phiếu và giao dịch trái phiếu đã chính thức được vận hành vào ngày 19/7/2023, do vậy Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị triển khai thực hiện đăng ký lưu ký trái phiếu và hoàn thành trước ngày 19/10/2023. Theo đó, HĐQT Thông qua việc đăng ký lưu ký trái phiếu và giao dịch trái phiếu đối với mã trái phiếu: HNFH2125002 tại Sàn giao dịch: HNX Ngày chốt danh sách để làm thủ tục đăng ký: 29/8/2023.

Trân trọng thông báo!

 

 

 
Bài xem nhiều