Công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

05/07/2023 15:03 +07 - Lượt xem: 19150

Công bố thông tin: Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán trong năm 2023, Hợp...

Công bố thông tin: Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán trong năm 2023, Hợp đồng dịch vụ kiểm toán ký ngày 05/7/2023.

Xem chi tiết tại đây.

 
Bài xem nhiều