STT
Chức danh
Số lượng
Nơi làm việc
Ngày tạo
Ngày kết thúc
1

2

122 Định Công,Hoàng Mai,Hà Nội

9/13/2018 2:16:45 PM

10/30/2018 12:00:00 AM

2

3

Hà Nội

4/16/2018 3:57:55 PM

5/30/2018 12:00:00 AM

3

1

Hà Nội

4/16/2018 4:27:59 PM

4/30/2018 12:00:00 AM

4

3

Hà Nội

4/16/2018 4:36:12 PM

4/30/2018 12:00:00 AM

 

    Liên hệ

Các ứng viên có đủ tiêu chuẩn và mong muốn gia nhập vào Hữu Nghị, vui lòng gửi hồ sơ dự tuyển qua các hình thức sau:

Qua email: tuyendung@huunghi.com.vn

Ghi tiêu đề email: “Mã chức danh + Họ và tên ứng viên”. Tên file hồ sơ trùng tiêu đề email.

Hoặc gửi trực tiếp: Ghi rõ vị trí tuyển dụng ngoài bìa hồ sơ

Phòng Tổ chức - Nhân sự - Công ty CPTP Hữu Nghị

Điện thoại: 043.665.8342 (Mr Nam)

Email: tuyendung@huunghi.com.vn